Kloppend Hart Warmond

architect: Atelier Pro
402266 1
402248
402251
402260
402254 bew

Bij de realisatie van het Kloppend Hart, bestaande uit nieuwbouw en bestaande bouw, is het huidige gebouw (het Trefpunt) gerenoveerd en verduurzaamd. Ontmoetingscentrum Het Trefpunt fungeert al meer dan tien jaar als sociaal-cultureel centrum van het dorp Warmond. Met name in de avonduren wordt het gebouw veelvuldig gebruikt. Tegelijkertijd kampten drie basisscholen met een teruglopend leerlingenaantal en verouderde huisvesting.
 
De scholen stonden ’s avonds veelal leeg, terwijl Het Trefpunt overdag maar matig bezet was. Bovendien biedt het ontmoetingscentrum functies waarover de relatief kleine scholen nooit zelf zouden kunnen beschikken. Het was voor de gemeente vanzelfsprekend om te kijken of nieuwbouw voor de scholen kon worden gecombineerd met een verbouwing van Het Trefpunt.
 
Het bestaande en nieuwe gebouw zijn met een centrale hal met elkaar verbonden. De ruimte die tussen het oude en het nieuwe gedeelte is ontstaan kan daardoor multifunctioneel gebruikt worden als bijvoorbeeld ontmoetingsruimte, leerplek of speelplek.

Het bestaande gebouw is gebouwd in 2002, waarmee het voor een groot deel voldoet aan de eisen van deze tijd. Het gebouw voldoet aan de basisuitgangspunten van een duurzaam gebouw: er is gebruik gemaakt van goede isolatie, isolerende beglazing en zonwering op zonbeschenen gevels. De ingrepen in het bestaande gedeelte zijn daardoor beperkt gebleven.
 
Uitgangspunt voor de nieuwbouw was een bouwfysisch goed gebouw met een goede balans tussen het beperken van energieverlies (warmteverlies), het weren van ongewenste invloeden van buitenaf (wind, zoninstraling in de zomer en tussenseizoenen), het uitdempen van veranderende omstandigheden (met gebouwmassa) en het toelaten van daglicht.

Kloppend Hart Warmond
gemeente Teylingen
Categorieën: Renovatie, Onderwijs,

architect: Atelier Pro
rol Nelissen: adviseur installaties en bouwfysica

Zoektermen: kloppend, hart, warmond, ontmoetingscentrum, het trefpunt,


\