KJ-Plein Den Haag

architect: Powerhouse Company, oppervlakte: ca. 41.870 m2
3930 KJ Plein 2
3930 KJ Plein 5
3930 KJ Plein 6
3930 KJ Plein 7

Het Koningin Julianaplein te Den Haag is gelegen aan de Koekampzijde van het Centraal Station. Het ontwerp bestaat uit een U-vormig gebouw met twee 90-meter hoge torens. Op het plein zelf komt een paviljoen en veel groen. In het gebouw komen ongeveer 350 woningen, varierend in grootte van 47 m2 tot 200 m2. Daarvan is de helft huur en hiervan zijn vijftig woningen voor de sociale verhuur bestemd. Verder komt er een ruim 2000 m2 groot congrescentrum en komen er winkels en horeca.
 
Wij geven advies voor de brandveiligheid, akoestiek en energieprestatie voor de te realiseren nieuwbouw. Daarnaast doen we voor dit project een windonderzoek om te kijken of er windhinder ontstaat.
 
Ten behoeve van het uitvoeren van de berekeningen ten aanzien van de geluidwering van de gevel is de geluidbelasting ter plaatse van de gevels van het bouwplan bepaald. Het betreft de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de Bezui-denhoutseweg en de omliggende trambanen.

De torens zijn ca. 90 meter hoog. Een dergelijke hoog gebouw vraagt extra aandacht op het gebied van brandveiligheid. Zo dient een brand op hoogte beheersbaar gehouden te worden en is het van belang dat materiaal voor de brandweer om een brand op hoogte te bestrijden goed en snel aangevoerd kunnen worden. Daarnaast dient er een veilige ontvluchting te zijn, vooral voor appartementen die op grote hoogte gelegen zijn.

Bron afbeelding: Powerhouse Company

KJ-Plein Den Haag
Categorie: Wonen

opdrachtgever: OCKJ/Amvest
architect: Powerhouse Company
rol Nelissen: adviseur bouwfysica, brandveiligheid, akoestiek en windcomfort
oppervlakte: ca. 41.870 m2 b.v.o.

Zoektermen: KJ plein, den haag,

\