IKC Zeeburgereiland te Amsterdam

IKC

Het project bestaat uit de nieuwbouw van een integraal kindcentrum op het Zeeburgereiland te Amsterdam. Het gebouw heeft een school/kinderdagverblijf en een gymzaal.
 
De werkzaamheden zijn verricht onder een zogenaamde DBMO overeenkomst , waarbij wij de werkzaamheden hebben verricht ten aanzien van de installaties, bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid. Wij hebben een DO+ opgesteld met daarin de technische richtlijnen waaraan de elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties dienden te voldoen. Dit betekent dat de principes vastgelegd zijn en een systeemkeuze gemaakt is. De invulling vereiste een stuk ontwerp van de aannemer zelf..
 
Doordat het gebied nog volop in ontwikkeling is, is een flexibel gebouw gerealiseerd dat naar behoefte in te richten is en - indien nodig - in één zomervakantie uitgebreid kan worden. Een totaal nieuwe aanpak voor scholenbouw, die bij gebleken succes op Zeeburgereiland, ook elders toegepast kan worden.
 
De bouwtijd bedroeg slecht zes maanden, waarin  een fris en energieneutraal gebouwen neergezet is, dat gemakkelijk aan te passen is , en dit alles binnen de norm budgetten voor onderwijshuisvesting

IKC Zeeburgereiland te Amsterdam
Categorie: Onderwijs

architect: Studio Ninedots
oppervlakte: ca. 2.500 m2
 

\