huisvesting Hoogheemraadschap Delfland

architect: Mecanoo architecten oppervlakte: ca. 8.800 m2
Nelissen Ingenieursbureau-Delfland- Exterieur-Fotostudio Eye 4 You  (30)
Nelissen Ingenieursbureau-Delfland- Interieur - Fotostudio Eye 4 You  (178)
Nelissen Ingenieursbureau-Delfland- Interieur - Fotostudio Eye 4 You  (1)
Nelissen Ingenieursbureau-Delfland- Interieur - Fotostudio Eye 4 You  (156)
Nelissen Ingenieursbureau-Delfland- Interieur - Fotostudio Eye 4 You  (376)
Nelissen Ingenieursbureau-Delfland- Interieur - Fotostudio Eye 4 You  (273)
Nelissen Ingenieursbureau-Delfland- Interieur - Fotostudio Eye 4 You  (488)

De huisvesting van het Hoogheemraadschap in Delft is grootschalig verbouwd en heringericht.  Er is overgegaan op het principe van Het Nieuwe Werken. Duurzaamheid was ook een belangrijk speerpunt. Door het overdekken van de patio’s is een compact gebouw met minder ‘koude’ buitengevels en dus minder warmteverlies ontstaan. Door het gedeeltelijk afschermen van de overkapping wordt de warmtelast gereduceerd, en levert de zoninstraling energie aan het gebouw. Verder zijn de daken en gevels volledig na-geïsoleerd en is schilverbetering toegepast.

Verwarming en koeling vindt plaats middels een systeem voor warmte- en koude opslag in de bodem (WKO-systeem) in combinatie met laagtemperatuur verwarming en hoogtemperatuurkoeling waarbij ook een aantal bestaande opwekkers zijn ingekoppeld. Om de karakteristiek van de diverse panden te behouden is per bouwdeel een maatwerk afgiftesysteem geïntegreerd opgenomen. In het historische (monumentaal interieur-) deel B is een balansventilatie met hoogrendement warmteterugwinning zorgvuldig geïntegreerd in de houten borstwering/ lambrisering met aanvullende ruimteregeling voor verwarming en koeling middels convectoren. In de minder monumentale delen A en C voorzien  klimaatplafonds in de conditionering waarmee tevens de akoestiek in de ruimten is geborgd. Ten behoeve van de ventilatie zijn de kantoorruimten voorzien van balansventilatie. De toevoerventilatie wordt in de winter voorverwarmd ingeblazen en, indien er een gemaakt van zogenaamde ‘sorptie-wielen’ waarmee ook vocht kan worden teruggewonnen uit de retourlucht.  De volledige elektrische installaties (inclusief data-netwerk en beveiliging)  is vervangen waarbij de bestaande noodstroominstallatie is behouden en de bestaande transportinstallaties zijn gereviseerd en geoptimaliseerd  binnen de bestaande schachtafmetingen.

In het historische deel, waarin onder meer monumentale stijlkamers zijn gerealiseerd, is de beveiliging, data, elektra en comfortinstallaties (klasse B) volledig weggewerkt. Op creatieve wijze is ruimte voor kanalisatie (leidingen, kanalen en kabeltracés) gecreëerd door structurele ingrepen zonder in te boeten op de hoogwaardige monumentale uitstraling. Vanaf de initiatief fase is actief gestuurd op het differentiëren van de comforteisen in de verschillende ruimte om te voorkomen dat een overkill aan installaties nodig zou zijn om aan de comforteisen te kunnen voldoen.  De differentiatie leidt slechts tot een beperkt verschil in comfort echter voorkomt een verstoring van het monumentale karakter.

Momenteel zijn we nog steeds bij het project betrokken als adviseur onderhoud en exploitatie. 

huisvesting Hoogheemraadschap Delfland
Hoogheemraadschap van Delfland
Categorieën: Renovatie, Werken,

architect: Mecanoo architecten b.v.
oppervlakte: ca. 8.800 m2 b.v.o
projectmanagement: Heuvel-op b.v.
rol Nelissen: adviseur installaties, na oplevering: adviseur onderhoud en exploitatie

Zoektermen: HHS, Hoogheemraadschap, Delfland, Delft,


\