Huis van de Heuvel te Breda

Huis van de Heuvel

Deze multifunctionele accommodatie is onderverdeeld in nieuwbouw en bestaande bouw. De nieuwbouw huisvest 2 basisscholen, 2 voorscholen, het Consultatiebureau, het Huis-meesterbureau Heuvel van WonenBreburg en Gymzaal Huis van de Heuvel. De bestaande bouw (kerk en rijksmonument) biedt ruimte aan Ontmoetingscentrum De Vlieren en Bibliotheek Breda-West, met een kinderdagverblijf in de voormalige pastorie en een Praktijk voor Fysiotherapie in de voormalige sacristie.
 
Het gebouw moest prikkelend, mensvriendelijk en uitnodigend zijn, waarbij functionaliteit, bruikbaarheid en onderhoudsvriendelijkheid voorop stonden.
 
Omdat het kerkgebouw een rijksmonument is, zijn de ingrepen in het interieur reversibel. Dit geldt bijvoorbeeld voor de abstracte volumes die zijn geplaatst in de middenbeuk van de kerk. Bijgebouwen als de sacristie en de pastorie zijn in het ontwerp geïntegreerd.
Wij waren in dit project betrokken als adviseur van de werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties, vanaf de ontwerpfase t/m de oplevering. Zo hebben wij in deze rol een Voorlopig Ontwerp, Definitief Ontwerp en Bestek gemaakt. Daarnaast zijn ramingen opgesteld ten aanzien van de installaties voor alle fases. Tijdens de aanbestedingsfase zijn nota’s opgesteld voor de gestelde vragen en zijn de inschrijvingen gecontroleerd. Ook is een advies opgesteld ten aanzien van de te selecteren inschrijvend installateur. De werktekeningen gedurende de uitvoeringsfase zijn gecontroleerd en er is een eindoplevering en opname gehouden. Tevens hebben wij een haalbaarheidsstudie uitgevoerd of er een Warmte Koude Opslag te realiseren was. Er zijn door ons bureau ook adviezen verricht op het gebied van bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid.
 

Huis van de Heuvel te Breda
gemeente Breda
Categorieën: Renovatie, Onderwijs, Werken,

Architect: Atelier Pro architecten bv
oppervlakte: ca. 7.000 m²  
 


\