HRM Driessen te Helmond

Van Aken architenten ca. 4.150 m2 b.v.o.
IMG_3181
IMG_3180

Driessen HRM uit Helmond ontwikkelt vanwege haar groeiende organisatie een nieuw kantoorgebouw van 3 bouwlagen tegenover het bestaande kantoorpand. Het familiebedrijf van 250 medewerkers verzorgt HRM-oplossingen en payroll voor de overheid, het onderwijs en zorg & welzijn. Op de begane grond wordt een kinderdagverblijf gerealiseerd en een ontspanningsruimte en technische ruimte op de 2e verdieping. Op de begane grond en 1e verdieping worden kantoor- en spreekruimten, demoruimten en een bedrijfsrestaurant gerealiseerd.
 
Wij hebben vooraf de diverse mogelijkheden voor het installatieconcept in kaart gebracht. Een kantoorfunctie kenmerkt zich doordat er veelal een hoogwaardig comfortniveau gewenst is. Daarnaast is het wenselijk dat het installatieconcept in kan spelen op variatie in de interne warmtelast (personen, verlichting, laptops en dergelijke) en daarmee de energievraag. Verder blijkt er in praktijk behoefte te zijn aan de mogelijkheden om flexibel om te gaan met de gebouwindeling. Dit betekent dat het klimaatconcept zodanig uitgelegd dient te worden dat regelbaarheid per 3,6 of 1,8 meter mogelijk is. In het installatieontwerp is ook rekening gehouden met eventuele indelingswensen in de toekomst. Op de kantoorverdiepingen zijn de installaties dusdanig uitgelegd dat vergaderruimten vrij te plaatsen zijn op de verdieping door overdimensionering van de luchtkanalen.
 
Uiteindelijk is voor een installatieconcept gekozen waarbij voor de opwekking van de warmte en koude van het gebouw gebruik gemaakt wordt van een CV-ketel in combinatie met een koelmachine.
 
Voor de verwarming en koeling van het gebouw worden plafondinductie-units voorzien in de kantoor- en vergaderruimten. In vrijwel alle overige verblijfsruimten wordt vloerverwarming en –koeling toegepast.
 
Ten behoeve van de ventilatie wordt een ventilatiesysteem aangebracht bestaande uit twee luchtbehandelingskasten. De lucht wordt per bouwdeel gefilterd en verwarmd of gekoeld toegevoerd aan de ruimte. De retourlucht uit de ruimten  wordt naar buiten afgeblazen. Het ventilatiesysteem wordt in alle verblijfsruimten met een sterk wisselende bezetting voorzien van vraaggestuurde regeling op basis van CO2. De luchtbehandelingskast wordt uitgevoerd met een hoogrendement warmtewiel waarmee ook vocht wordt teruggewonnen. Aanvullend wordt er een ultrasoonbevochtiger opgenomen in de luchtbehandeling om een hoogwaardig comfortniveau te behalen.
 
Centraal in het gebouw bevindt zich de zogenaamde dorpsstraat met een glasdakconstructie. Dit atrium staat in open verbinding met de kantoortuin op de eerste verdieping. Om geluidoverlast vanuit het atrium naar de bovenliggende verdieping te beperken hebben wij veel aandacht besteed aan de akoestiek. Oplossingen zijn onder andere gevonden in de toepassing van een groenwand en open stootvoegen in het metselwerk ten behoeve van geluidabsorptie.
 
Ten aanzien van verlichting zijn de investeringskosten en exploitatiekosten bij de toepassing van TL5-verlichting en LED-verlichting inzichtelijk gemaakt voor de opdrachtgever. Op basis van de terugverdientijd hebben wij geadviseerd om LED-verlichting toe te passen.
 
 

HRM Driessen te Helmond
Driessen HRM
Categorie: Werken

architect: Van Aken Architecten
functie: kantoorgebouw
oppervlakte: ca. 4.150 m2 b.v.o.


\