Hotel Udens Duyn te Uden

IMG_7487
IMG_7484
IMG_7488
IMG_3978
IMG_7491

Hotel Udens Duyn is een initiatief van BrabantZorg, BrabantWonen, ziekenhuis Bernhoven en revalidatieorganisatie Tolbrug. De aanleiding voor deze bijzondere samenwerking is de komst van het nieuwe ziekenhuis Bernhoven in Uden dat geopend is in april 2013.  De partners willen met dit initiatief gasten een keuzemogelijkheid bieden om naast de huidige locaties gebruik te maken van een nieuwe aanvulling op zorggebied en gastvrijheid.
 
In het hotel, dat voor 79 hotelkamers ontworpen is, wordt optimale zorg verleend aan herstellende gasten. De naam van het hotel is Udens Duyn. De toekomstige bewoners van het hotel zijn zelfredzame, niet aan bed gebonden personen.
 
Een belangrijke meerwaarde van ons bureau binnen het ontwerpteam is gebleken uit het voorstellen, onderzoeken en implementeren van een alternatief klimaatbeheersingssysteem voor de hotelkamers. Bij het installatietechnische schetsontwerp, dat door een ander adviesbureau is opgezet, is uitgegaan van een zogenaamd “all air” luchtbehandelingssysteem, dat zorg draagt voor de verversing van lucht, verwarming en koeling, zowel op de facilitaire begane grond en eerste verdieping als in de hotelkamers. Wij hebben het installatietechnische schetsontwerp verder ontwikkelt naar een definitief en uitvoeringsgereed ontwerp.
 
Voor met name de hotelkamers hebben wij binnen het planteam, (dat verder bestaat uit projectontwikkelaar VB&T, architect De Jong Gortemaker Algra, constructeur adviesbureau Tielemans), een vergelijking van installatieconcepten uitgevoerd om het “all air” systeem te vervangen door een systeem dat gebruik maakt van zogenaamde “fancoil-units” per kamer. Dit systeem is een beproefd en veel toegepast principe bij hotels en is naar onze mening beter regelbaar en energetisch voordeliger dan het “all air” systeem. Bovendien maakt dit systeem gebruik van duurzame warmtepomptechniek, waarmee binnen het systeem gelijktijdig verwarmd en gekoeld kan worden in verschillende ruimten, door gebruik te maken van uitwisseling van restwarmte.
 
Een belangrijk aandachtspunt voor de opdrachtgever was het voorkomen van geluidoverlast door de ventilatorconvector, een veel gehoorde klacht in hotelkamers. Hier is door ons dan ook bijzondere aandacht aan besteed bij de selectie van de componenten. Bij de vooroplevering in de nog niet ingerichte hotelkamers hebben wij zelf kunnen constateren, dat zelfs in de hoogste ventilatiestand het geluidniveau van de ventilator-convector niet als storend wordt ervaren. Geluidmetingen na oplevering hebben eveneens aangetoond, dat de berekende ontwerpwaarden gerealiseerd zijn, waarbij de aan te brengen inrichting als gordijnen en bedmeubel nog een positieve bijdrage zal leveren.
 
Een andere belangrijke meerwaarde van ons bureau binnen het project is onze advisering ten aanzien van de opgenomen geluidstechnische voorzieningen. In het architectonische ontwerp staat de entreehal met vide, oftewel de “canyon” centraal.
 
Om in deze ruimte ook een comfortabel akoestisch klimaat te realiseren zijn adviezen gegeven over de mate van absorptie, die is verwerkt in de wandafwerking van de canyonwand. Geluidmetingen zijn uitgevoerd om de gerealiseerde geluidisolatie op basis van onze adviezen tussen de hotelkamers onderling te controleren.
 

Hotel Udens Duyn te Uden
BrabantWonen en BrabantZorg
Categorie: Zorgen

architect: De Jong Gortemaker Algra architecten en ingenieurs
projectontwikkelaar:      vb&t Bouwmanagement & advies
oppervlakte: ca. 6.500 m² 
 


\