Hart van Zuid Rotterdam (Ahoy complex)

3357-002
ahoy_rotterdam_entrance_447x337
beursstands_447x338


Nelissen ingenieursbureau is bij Het Hart van Zuid te Rotterdam ingeschakeld voor het advies van de installaties, bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid.
 
De advieswerkzaamheden bestonden uit het formuleren van de outputspecificaties waarbij de exploitatie cruciaal is vanwege het feit dat Ahoy zelf exploitant blijft. De omvang bestaat uit:
renovatie bestaande hallen 2 t/m 6 ca. 18.000 m2
nieuwe muziekhal en beurzen ca. 9.000 m2
congrescentrum ca. 20.000 m2
Parallel realiseert Nelissen ingenieursbureau in opdracht van Ahoy de verduurzaming van de warmte- koudeopwekking van het gehele complex. Hierbij is specifiek het gebruik onderzocht (o.a. gelijktijdigheid en seizoensgebruik evenementen) daar de invloed op de benodigde maximale capaciteit in relatie tot het daadwerkelijke basisverbruik van grote invloed is op het rendement. Integraal is de hydraulische inkoppeling en optimalisatie van de klimaatsystemen onderdeel van deze verduurzamingsopgave.
 
De uitvraag voor Hart van Zuid is vastgelegd als PPE in BriefBuilder. Hierin zijn alle eisen  opgenomen waar de voorstellen van de opdrachtnemer aan moeten voldoen.  Naast de prestatie-eisen zijn in BriefBuilder tevens documenten opgenomen voor de marktpartijen. Het gaat hier om relevante achtergrondinformatie die de markt helpt om meer inzicht te krijgen in de opgave en om te voorkomen dat zij allerlei (kostenverhogende)
aanvullende onderzoeken gaan uitvoeren, terwijl deze informatie reeds voorhanden is.
 

Hart van Zuid Rotterdam (Ahoy complex)
Ahoy Rotterdam
Categorieën: Specials, DBMO,

functie: congres en evenementenhal, kantoor
oppervlakte: totaal ca. 47.000 m2 b.v.o.
 

Zoektermen: output specificaties, Briefbuilder, Ahoy,

\