Grotiusgebouw (faculteit der Rechtsgeleerdheid) te Nijmegen

Grotius_Gebouw_Faculteit_Rechten_Nijmegen
Grotius_Gebouw_Faculteit_Rechten_Nijmegen
Grotius_Gebouw_Faculteit_Rechten_Nijmegen
Grotius_Gebouw_Faculteit_Rechten_Nijmegen
Grotius_Gebouw_Faculteit_Rechten_Nijmegen
Grotius_Gebouw_Faculteit_Rechten_Nijmegen
Grotius_Gebouw_Faculteit_Rechten_Nijmegen
Grotius_Gebouw_Faculteit_Rechten_Nijmegen
Grotius_Gebouw_Faculteit_Rechten_Nijmegen
Grotius_Gebouw_Faculteit_Rechten_Nijmegen
Grotius_Gebouw_Faculteit_Rechten_Nijmegen
Grotius_Gebouw_Faculteit_Rechten_Nijmegen
Grotius_Gebouw_Faculteit_Rechten_Nijmegen
Grotius_Gebouw_Faculteit_Rechten_Nijmegen

Het Grotiusgebouw van de Radboud Universiteit Nijmegen is vernoemd naar Hugo de Groot, een belangrijke rechtsgeleerde en schrijver uit de 16e/17e eeuw. Naast algemene functies zoals een drielaagse bibliotheek, een aantal grote onderwijszalen/auditoria, werkgroep zalen en een restaurant, biedt het gebouw onderdak aan de faculteit der rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen. Onder het Grotiusgebouw zijn een inpandige fietsenstalling in een tweelaagse, ondergrondse parkeergarage voorzien.
 
In het ontwerptraject zijn enerzijds ter ondersteuning voor de volledige omgevingsvergunning en anderzijds ter ondersteuning van het gebouwontwerp diverse onderzoeken verricht. Zo is er een verkennend bodemonderzoek verricht om de mogelijkheden voor warmte-koudeopslag op de locatie te onderzoeken. Ook zijn er diverse geluidstechnische onderzoeken verricht, enerzijds de geluiduitstraling naar de omgeving, het gebouw ligt in een bosrijke omgeving, en anderzijds van de omgeving naar het gebouw (de omliggende gebouwen, wegverkeer, railverkeer).
 
In het Grotiusgebouw is een groot auditorium aanwezig met 500 stoelen, daarnaast zijn er nog twee kleinere collegezalen en een vijftiental onderwijsgroepszalen aanwezig. Naast de ruimten voor de faculteit der Rechtsgeleerdheid biedt het gebouw ook ruimte aan de centrale bibliotheek en aan restauratieve voorzieningen zoals een restaurant, koffiecorner en espressobar.
 
Inhoudelijk kenmerkt het ontwerp zich door een heldere opbouw. Om het gebouw van buitenaf te laten passen in zijn omgeving is gekozen voor een drielaags gebouw met daar bovenop een terug liggende verdieping. Om in het gebouw voldoende ruimte te creëren voor de verschillende functies is een deel van het souterrain gebruikt. Om ook hier volwaardige verblijfsruimten te creëren wordt middels een grote vide daglicht tot diep in het gebouw gebracht.
 
Flexibiliteit is in hoge mate aanwezige binnen het ontwerp. De vloeren zijn ondanks de constructief lastige vides uitgevoerd als volledig vrij indeelbare vloervelden rondom een drietal stabiliteitskernen. Hierdoor zijn alle verdiepingen naar de toekomst toe geschikt om diverse functies te kunnen huisvesten.
 
Naast een hoogwaardige uitstraling van het gebouw zijn de klimaatinstallatie ook zeer hoogwaardig. In de kantoren wordt middels inductie-units een hoogwaardig, individueel regelbaar binnenklimaat gerealiseerd. Daarnaast zijn de verschillende verblijfsruimten voorzien van te openen delen in de gevel om natuurlijke ventilatie mogelijk te maken.
 
Er is ook bijzondere aandacht besteed aan het realiseren van een zeer duurzaam gebouw. Het gebouw heeft een compacte bouwvorm met een gedeelte zelfs ondergronds. Dit is gunstig voor de verhouding vloeroppervlak: verliesoppervlak. Omdat grond een nagenoeg constante temperatuur heeft, kan in de zomer energetisch voordeel gehaald worden uit de relatief koude grond, en in de winter uit de relatief warme grond. Een ander bijzonder element van het ontwerp zijn de overstekken van 3,5 meter. Deze grote overstekken voorkomen directe zoninstraling in de zomer waardoor de zonnewarmte in de zomer buiten gehouden wordt. In de winter, als de zon lager staat, kan de zonnewarmte wel toetreden via de ramen.
Naast dat het dak voorzien is van ca. 600 m2 PV-cellen, deels ook opgenomen in de glazen dakkap, is de klimaatinstallatie aangesloten op de collectieve warmte-koude-opslag-installatie. Door gebruik te maken van laag temperatuurverwarming en hoog temperatuurkoeling, aanwezigheidsdetectie, energiezuinige verlichting, CO2-regeling en warmteterugwinning wordt een energetisch zeer duurzame installatie gerealiseerd.
 
Alle bovengenoemde energiebesparende voorzieningen leiden tot een zeer lage energieprestatieberekening (Qpres;tot / Qpres;toel = 0,55), oftewel 45% lager dan de wettelijk geldende eisen voor een dergelijk gebouw.
 
Ook ten aanzien van de materiaalkeuze zijn bewuste keuzes gemaakt om een duurzaam gebouw te realiseren. Zo wordt het opgevangen hemelwater gebruikt als grijswater voor het spoelen van de toiletten. Dit alles leidt tot een totale Greencalc+ score van MIG = 315.
 

Grotiusgebouw (faculteit der Rechtsgeleerdheid) te Nijmegen
Radboud Universiteit Nijmegen
Categorieën: Duurzaamheid, Onderwijs,

architect: Benthem Crouwel Architects
landschapsarchitect: Karres en Brands Landschapsarchitecten
oppervlakte: ca. 26.000 m2 


Pi Grotiusgebouw november 2015
\