Gemeentekantoor Torenhove te Delft

DSCN4321
DSCN4323
2010-06 002

Tot de oplevering van het nieuwe stadskantoor van Delft (ca. 2015) is het hoofdgebouw de Torenhove de tijdelijke huisvesting van de gemeente Delft. Dit  is een bestaand gebouw waarin de gemeente Delft een groot aantal verdiepingen gebruikt. Via de trap en de liften in de gedeelde entree van de middenkern worden de verschillende etages ontsloten middels een pasjessysteem. Op de 2e t/m 8e verdieping wordt een nieuwe indeling gemaakt, gebaseerd op ‘het nieuwe werken’ concept. Hierbij zijn er geen vaste werkplekken, maar kiest een ieder een werkplek die past bij de werkzaamheden van dat moment. Daarnaast zijn er in de buurt van deze werkplekken een aantal decentrale voorzieningen opgenomen. Tevens wordt een digitaal informatiesysteem gebruikt voor de verwerking van de stukken.
 
Om het ‘nieuwe werken’ mogelijk te maken zijn de gebruikersinstallaties en de klimaatinstallatie grondig gerenoveerd en vernieuwd. Daarnaast is de verse luchtvoorziening sterk verbeterd. Deze voldeed niet aan de huidige eisen en is zodanig aangepast en vernieuwd zodat een prettig werk- en vergaderklimaat is gerealiseerd. Vanwege de kantoortuin met concentratiecellen zijn er ook op akoestisch gebied maatregelen getroffen. Om overlast van elkaar te voorkomen zijn hier eilandplafonds geadviseerd in combinatie met goed geluidsisolerende wanden voor de concentratiecellen. Daarnaast is er ook voor gezorgd dat de vergaderruimten zijn geconcentreerd nabij de entree van elke verdieping, zodat de overlast voor de kantoorplekken wordt vermeden. Door een aparte ontsluiting van deze vergaderruimte en positie van wachtruimten is een prettig akoestisch klimaat gerealiseerd.

Gemeentekantoor Torenhove te Delft
Gemeente Delft
Categorieën: Renovatie, Werken,

Architect: Jeanne Dekkers architectuur
Oppervlakte: ca. 5.500 m2

Zoektermen: nelissen ingenieursbureau, Jeanne Dekkers, stadskantoor Delft, 'nieuwe werken', eilandplafonds, geluidsisolerende wanden,


\