Gagelbosch Eindhoven

Gagelbosch_Eindhoven
Gagelbosch_Eindhoven
Gagelbosch_Eindhoven

Nelissen ingenieursbureau is in de ontwikkeling, uitwerking en realisatie de adviseur van alle gebouwen van SVVE voor project Gagelbosch. In de achterliggende periode is de ontwikkeling en aandacht voor duurzaamheid significant veranderd. Met name de uitstraling en het feit dat een doordacht ontwerp wordt gerealiseerd dat toekomstige wijzigingen mogelijk moet kunnen maken zijn hier voorbeelden van.
 
Het gebouwencomplex Gagelbosch was ten tijde van het masterplan begin 2004 zijn tijd ver vooruit  daar “scheiden van wonen en zorg” al was verankerd hierin. Nelissen ingenieursbureau heeft samen met de opdrachtgever in elk specifiek geval telkens zorgvuldig op grond van een integrale benadering ook de exploitatiekosten betrokken. Daarnaast zijn afwegingen in het toekomstbestendig maken van de gebouwen ook destijds en nu opnieuw onderzocht. Nadrukkelijk is afgewogen om geen duurzaamheidsambitie vast te leggen in dure labeling (BREAAM of GREENCAL) maar hiervoor maatregelen door te voeren, omdat de toegevoegde waarde van labeling voor SVVE te gering was.
Een greep uit de duurzaamheidadvisering:

  • onderzoek naar energieopwekking concepten voor het totale complex, blokniveau en gebouwniveau:

  • haalbaarheid warmte-/koude opslaginstallatie, voor het zorggebouw waar tevens restaurant en servicekantoren zijn gerealiseerd, die ook daadwerkelijk is gerealiseerd 

  • invulling duurzaamheidambitie voor de opdrachtgever op basis van EPC en GPR systematiek waarbij concretisering op gebied van materiaalgebruik, energie, water en flexibiliteit de voornaamste speerpunten zijn.


In de gebouwconceptkeuzen zijn nu geen concessies gedaan die onomkeerbaar zijn. Op installatie conceptniveau is rekening gehouden met een doorontwikkeling van de techniek o.a. inzake opwekking en domotica die zonder ingrijpende aanpassingen in de toekomst kunnen worden geïmplementeerd. Deze grondhouding en een doordacht en integraal ontwerp zijn de aspecten die wij ook door onze oogharen zien bij de Wijngaerd en waar wij van overtuigd zijn dat met onze kennis en ervaring en die van het team en de opdrachtgever in dialoog naar de meest optimale oplossing en duurzame gebouw te komen.

Gagelbosch Eindhoven
Categorieën: Wonen, Duurzaamheid,

initiatiefnemer: SVVE Eindhoven
architect: Atelier Dutch
projectmanagement: Nieuwe Borg Projectontwikkeling b.v.
 

\