Fontys Campus Stappegoor te Tilburg

architect: Paul de Ruiter architecten oppervlakte: ca. 9.000 m2
schetsontwerp paul de ruiter
schetsontwerp paul de ruiter1
schetsontwerp paul de ruiter2

Op de Campus Stappegoor in Tilburg komt een nieuw onderwijsgebouw waar de Fontys Hogeschool ICT (FHICT) en Fontys Academy for Creative Industries (ACI) gehuisvest worden.
 
Het gebouw moet toekomstgericht worden ontworpen met een grote mate aan flexibiliteit,  zijn, zodat het gedurende het gebruik aangepast kan worden, aan bijvoorbeeld krimp of groei. Daarnaast wordt het nieuwe leren/het nieuwe werken geïntroduceerd in het gebouw. Ook zal er aandacht worden besteed aan een duurzaam gebouw op het gebied van energiegebruik en materialen om aan de duurzaamheidambitie van de Fontys te kunnen voldoen. Fontys streeft naar een energielabel A++++. Dit wordt o.a. gerealiseerd door het toepassen van (buiten)zonwering, LED verlichting, en lichtafhankelijk gestuurde verlichting.
 
De nieuwbouwlocatie bevindt zich dicht bij de snelweg A58. Hierdoor kent het een aantal belangrijke  aandachtspunten tijdens de ontwerpfase zoals ten aanzien van de hoge geluidbelasting. Daarnaast moeten de vluchtroutes een dermate grote capaciteit hebben dat bij een calamiteit op de A58 het pand voldoende snel ontruimd kan worden. Ook de ventilatie is een aandachtspunt. De inlaat van de luchtverversing mag niet plaatsvinden aan de zijde van de A58 en de luchtverversing moet centraal kunnen worden uitgezet. Dit is binnen het ontwerp oplosbaar, uitgaande van mechanische ventilatie.

Fontys Campus Stappegoor te Tilburg
Fontys Hogescholen
Categorieën: Duurzaamheid, Onderwijs,

architect: Paul de Ruiter architecten
oppervlakte: ca. 9.200 m2
rol Nelissen: adviseur installaties, bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid en duurzaamheid

Zoektermen: Fontys Stappegoor, Tilburg,


\