Erasmusgebouw Radboud Universiteit Nijmegen

erasmusgebouw


De laagbouw en de toren van het Erasmusgebouw te Nijmegen zijn grondig gerenoveerd. Met zijn 21 verdiepingen is dit gebouw van 88 meter een van de hoogste gebouwen van de stad. Dit kantoor- en onderwijsgebouw is onderdeel van de Radboud Universiteit Nijmegen en geeft onderdak aan de faculteiten filosofie, theologie, religiewetenschappen en letteren.
 
Met de getroffen bouwkundige en installatietechnische voorzieningen is het energieverbruik na renovatie met ca. 65% gereduceerd. Hiervoor is onder andere de gehele gevel vervangen en aangepast aan de huidige tijd met te openen ramen, zonwerend glas en buitenzonwering. Daarnaast is de bestaande individuele klimaatregeling vervangen door een gebouwbeheerssysteem waarin behalve de klimaatregeling ook de elektrotechnische installaties zijn geïntegreerd. Tevens zijn de elektrotechnische- en telematica-installaties grotendeels vervangen waarbij zoveel mogelijk gebruik is gemaakt van de aanwezige infrastructuur, zoals kabelwegen, wandgoten en verticale ontsluitingen. Door hergebruik van deze bestaande onderdelen en een standaard aantal aansluitpunten per stramien is een flexibel gebruik en indeling van de verdiepingen gerealiseerd.
 
Een bijzondere voorwaarde binnen dit project betrof de continue bezetting van het gebouw tijdens de renovatiewerkzaamheden. Met behulp van een faseringsplan en een verhuisplan werden daarom maximaal drie verdiepingen tegelijkertijd buiten bedrijf gesteld. Om de overlast voor de gebruikers zoveel mogelijk te beperken werden steeds twee verdiepingen tegelijk ontmanteld. De eronder gelegen verdieping werd gebruikt als buffer.

Erasmusgebouw Radboud Universiteit Nijmegen
Universiteit Nijmegen
Categorieën: Onderwijs, Renovatie,

architect           Perceptual Architekten BV
Oppervlakte      ca. 32.000 m2 

Zoektermen: Erasmusgebouw, renovatie, KUN,


\