Distributiecentrum Ahold te Zaandam

architect Archicom oppervlakte ca. 23.000 m2 voetprint en 19.000 m2 tussenvloeren
week 44 001
week 44 002
week 44 004
week 44 005
2014080_Scene 3gecomprimeerd
2014080_Scene 4gecomprimeerd

Albert Heijn gaat investeren in een gemechaniseerd distributiecentrum voor houdbare producten. Door in dezelfde ruimte meer capaciteit te creëren kan Albert Heijn nog beter voorzien in de toekomstige vraag van klanten en winkels efficiënter beleveren. De kwaliteit van werken in het distributiecentrum verbetert omdat machines het zware handmatige werk overnemen. Het eerste gemechaniseerde distributiecentrum houdbaar komt op het terrein van
het regionale distributiecentrum in Zaandam te staan en is naar verwachting eind 2017 klaar. 
 
Globale omvang project (voetprint ongeveer 23.000 m2 en ca. 19.000 m2 tussenvloeren)
hoofdzakelijk bestaande uit:
Nieuwbouw hoogbouw magazijn (ca. 30 meter hoogte)
Nieuwbouw HDS gebouw (high density storage)
Nieuwbouw depalletizing  gebouw
Nieuwbouw kantoren strook
Aanpassingen bestaande gebouw
Aanpassen terrein infrastructuur 
De ambitie voor het project is een BREEAM Excellent score. Het ontwerpcertificaat is reeds toegekend. Naast het opnemen en uitwerken van de credits in de uitvraag hebben wij voor het ontwerpcertificaat alle onderbouwingen geschreven voor de installatie credits
 
Door de aanwezigheid van een compleet en complex mechanisatie installatie van VanderLande industrie en constructies is er veel overleg en coördinatie geweest voor de inpassing van de installaties. Mede hierdoor is het gehele project geëngineerd in een 3D model en uitgewerkt tot detailniveau LOD300. 

Elektrotechnisch zijn er specifieke uitwerkingen en oplossingen toegepast om te voldoen aan alle eisen voor het VanderLande systeem als voor de gestelde eisen van Albert Hein. Om eventuele uitbreiding en optimalisatie van het VanderLande systeem mogelijk te maken zijn de hoofdtransportwegen van de elektrotechnische installatie uitgevoerd middels een railkokersysteem
 
Door de hoge warmtelast ten gevolge van het grote elektrotechnisch geïnstalleerd vermogen van het Vanderlande systeem en de gestelde eis aan een max binnentemperatuur is er een hybride klimaatoplossing bedacht. De temperatuur in het distributiecentrum wordt zoveel mogelijk middels natuurlijke ventilatie gehandhaafd met behoud van een aangenaam klimaat voor de werknemers. Hiertoe zijn er in de gevel te openen roosters opgenomen welke aangestuurd wordt door een intelligent gebouwbeheersysteem. Pas indien dit niet meer toereikend is wordt een mechanische koeling op basis van natuurlijke koudemiddel ingezet. Door de toepassing van een hybride klimaatinstallatie zullen de exploitatiekosten voor de klimaatinstallatie significant lager zijn.
 
Het dak van het DC wordt maximaal benut door het plaatsen van bijna 4.000 PV-panelen, met een opbrengst van meer dan 1,1 MegaWatt. Bijkomend voordeel hiervan is dat er warmte ten gevolge van de zon via het dak in het DC komt. 

Distributiecentrum Ahold te Zaandam
Ahold Real Estate en Construction
Categorie: BIM/Revit

architect: Archicom
oppervlakte: 23.000 m2 voetprint en 19.000 m2 tussenvloeren
rol Nelissen: adviseur installaties, BREEAM ondersteuning

Zoektermen: ahold zaandam, distributiecentrum,


\