De Citadel te Assen

nelissen_ingenieursbureau_Citadel_Assen
nelissen_ingenieursbureau_Citadel_Assen
nelissen_ingenieursbureau_Citadel_Assen
nelissen_ingenieursbureau_Citadel_Assen
nelissen_ingenieursbureau_Citadel_Assen
nelissen_ingenieursbureau_Citadel_Assen

De Citadel betreft een binnenstedelijke herstructureringsopgave in Assen met een parkeer-, woon- en commerciële functie. Er zijn binnen het ontwerp twee maaivelden gecreëerd, wat dit project erg bijzonder maakt. Het eerste maaiveld bevat onder andere een drielaagse parkeergarage, waarvan twee lagen onder de grond. In de kelder en aan de grens met het eerste maaiveld bevinden zich commerciële ruimten. Deze ruimten worden ontsloten door een grote entreepartij met trappen en rolpaden, die over de vier onderste lagen van het gehele project doorloopt. Hierdoor wordt niet alleen een uitnodigende entree voor het gehele winkelcentrum gecreëerd, maar wordt daglichttoetreding tot diep in het souterrain gewaarborgd. Bovenop de parkeergarage is een verhoogd tweede maaiveld gecreëerd, welke grotendeels voetgangersgebied is geworden. Op dit maaiveld zijn de woonblokken, woontorens en de stadswoningen geplaatst.
 
Vanaf het stadium van het Voorlopig Ontwerp tot en met de oplevering is Nelissen ingenieursbureau verantwoordelijk geweest voor het installatietechnische en bouwfysische advies. Daarbij heeft Nelissen ingenieursbureau onder andere een belangrijke bijdrage geleverd aan de complete implementatie van de brandveiligheidvoorzieningen en alle nutsvoorzieningen.
 
De parkeergarage is voorzien van een geavanceerd brandventilatie systeem, waardoor de mogelijkheid ontstond om een grote vide bij de entree naar het winkelcentrum te creëren. Bovendien is er aandacht besteed aan het tweede maaiveld, aangezien hydranten hier niet mogelijk zijn. Daarom is er gekozen voor droge blusleidingen in combinatie met strategisch gekozen opstelplaatsen voor de blusvoertuigen, en een daarop afgestemde branddetectie installatie.
 
Ten aanzien van de woningen was het een uitdaging om deze zodanig te ontwerpen dat deze zowel van een optimaal thermisch klimaat als van een optimaal akoestisch klimaat konden worden voorzien. Alle nutsvoorzieningen ten behoeve van deze woningen zijn opgenomen in de commerciële ruimten en in een technische laag tussen de parkeergarage en de vloer van de woningen. Deze oplossing heeft, in nauwe samenwerking met de technische diensten van de diverse grootwinkelbedrijven, ervoor gezorgd dat alle technische voorzieningen op een esthetisch en juridisch verantwoorde wijze in het ontwerp zijn geïntegreerd.
 

De Citadel te Assen
Bemog Projectontwikkeling B.V.
Categorieën: Wonen, Recreatie,

Architecten: RPHS architecten, Bureau Ritzen Architectuur & Stedebouw
Oppervlakte: ca. 52.000 m2

Zoektermen: nelissen ingenieursbureau, RPHS architecten, thermisch klimaat, akoestisch klimaat, Bureau Ritzen Architectuur & Stedebouw,


\