Christus Koning te Helmond

2407-005
2407-006
2407-004
2407-003
2407-002

Het voormalig klooster Christus Koning in Helmond is gerenoveerd, herbestemd en uitgebreid tot een combinatiegebouw met nieuwbouwkwaliteit. Woningbouwvereniging Bergopwaarts huisvest er jongeren in 29 zelfstandige woonunits, de Stichting Maatschappelijke Opvang heeft er kamers, er is een centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie (Herlaarhof) en er bevindt zich speciaal (voortgezet) onderwijs (De Zwengel). Woningen zijn toegevoegd om de overgebleven ruimte optimaal te benutten.
 
Om voor de diverse functies in het bestaande gebouw een goede ventilatie te realiseren is gekozen voor mechanische balansventilatie, onder andere vanwege de hoge geluidbelasting op het gebouw. Voor het zoveel mogelijk behouden van de uitstraling van het gebouw, zowel aan de binnen- als buitenkant, zijn diverse creatieve architectonische en installatietechnische oplossingen doorgevoerd. Door slim gebruik te maken van verhoogde vloeren is ruimte ontstaan voor de werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties, terwijl dit tegelijkertijd heeft geresulteerd in architectonisch ruimtelijke appartementen
 
 
De uitdaging bij de renovatie en herbestemming van het project was om de kwaliteiten van het rijksmonument (bijvoorbeeld de hoogte van de ruimten en de karakteristieke elementen) te behouden en plaatselijk te benadrukken, en tegelijkertijd een hoogwaardige bouwfysische en installatietechnische kwaliteit te realiseren.
Omdat de historische en monumentale omhulling een harde randvoorwaarde vormde, vroeg dit gebouw om een advies op maat waarbij verder gekeken moest worden dan de standaard oplossingen. Door het ontwerpteam in een vroeg stadium te wijzen op de vele relevante bouwfysische, akoestische, brandtechnische en installatietechnische aspecten, en hiervoor een passend advies uit te brengen, is het gelukt de verschillende functies een mooie plaats te geven in een historische huls. Door intensief contact met de architect is er een passend ontwerp ontstaan waarbij de installaties op een verrassende manier geïntegreerd zijn in het architectonische ontwerp.
 

Christus Koning te Helmond
Bergopwaarts@BOW
Categorieën: Zorgen, Renovatie, Werken, Wonen,

Architect: kbng | architectuur | stedenbouw | restauratie
Oppervlakte: ca. 7.200 m2  b.v.o.

Zoektermen: nelissen ingenieursbureau, christus koning, helmond, herbestemming,


\