Christiaan Huygens College

2665-004
2665-006


Het nieuwe Christiaan Huygens College huisvest de afdelingen Sport, Dienstverlening & Veiligheid, Administratie, Zorg & Welzijn en de Theoretische leerweg. Vanuit het hart van het terrein delen drie glazen ‘bladen’ de ruimte in tot drie pleinen met elk hun eigen functie: fietsers en hoofdentree, auto’s en logistiek, en sport. Elk blad - rond de centrale aula en vide - bergt in drie verdiepingen de diverse onderwijsfuncties, ondersteund vanuit een eigen kern waarin alle ‘diensten’ zoals trappen, toiletten en techniek zijn ondergebracht.
 
Eén van de uitgangspunten voor het ontwerp van het schoolgebouw was het realiseren van een duurzaam gebouw. Dit is o.a. gerealiseerd door het toepassen van: vloerverwarming/-koeling, gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning, aanwezigheidsdetectie, warmte-koudeopslag in de bodem, buitenzonwering en een energiedak.
Mede dankzij de toepassing van het energiedak levert het gebouw meer warmte-energie op dan de school zelf nodig heeft. Dit overschot aan warmte wordt voor de verwarming van de naastliggende sporthal en woningen van Trudo gebruikt. Het energiedak is een thermisch systeem, waarbij de zonnecollector bestaat uit een buizenregister met warmtewisselaar welke onzichtbaar is opgenomen in het isolatiemateriaal van de dakconstructie. Daaroverheen ligt een kunststof dakbedekking met daarin geïntegreerd, een laag elektriciteit opwekkende pv-cellen.
 
Door het toepassen van diverse duurzame maatregelen is een energieneutrale school gerealiseerd.

 

Christiaan Huygens College
Christiaan Huygens College Eindhoven
Categorieën: Duurzaamheid, Onderwijs,

architect: Rau Architecten
oppervlakte: ca. 7.800 m²
 


\