Brede School de Kroeseboom te Rheden

IMG_6296
IMG_6288
IMG_6250
IMG_6251
IMG_0458

In opdracht van de gemeente Rheden is een nieuwe brede school gerealiseerd te Rheden. De brede school huisvest 2 basisscholen, kinderdagopvang  en een bibliotheek. Ook kent het gebouw algemene ruimten zoals een aula en speelruimte, verkeersgebieden en technische ruimten die gezamenlijk worden gebruikt. 
 
Speerpunten ten aanzien van het technisch ontwerp zijn een EPC 20% onder de wettelijke eis, een goede luchtkwaliteit (Frisse Scholen klasse B) en een goede akoestiek. Met het ontwerp is een gemiddelde GPR score behaald van 7,4, waarbij per onderdeel de volgende score is gerealiseerd;
energie: 7,0, milieu 6,6, gezondheid 7,3, gebruikskwaliteit 8,9, toekomstwaarde:            7,3.
Het gebouw wordt verwarmd met vloerverwarming als basisverwarming en naverwarming van de ventilatielucht, met naregeling op ruimteniveau. Warmte-opwekking vindt op duurzame wijze plaats met een gaswarmtepomp in combinatie met een gesloten bodemsysteem. De ventilatie wordt vraaggestuurd geregeld op basis van temperatuur en CO2-concentratie. Op de verdieping, onder de houten dakkap, zijn de installaties ondergebracht in speciale koven in de lokalen en zijn in verkeersruimte zichtinstallaties toegepast.
 
De verlichting wordt gestuurd op basis van aanwezigheid en aanwezig daglicht.
Ten behoeve van de goede akoestiek zijn additionele voorzieningen in de vorm van absorberende panelen in de lokalen en de verkeersruimte onder de houten dakkap
 

Brede School de Kroeseboom te Rheden
gemeente Rheden
Categorie: Onderwijs

architect: AGS Architekten & Planners Arnhem B.V.
projectmanagement: Penta Rho
oppervlakte: ca. 2.500 m2 
 


\