Bibliotheek bijzondere collecties te Amsterdam

Universiteit van Amsterdam
nelissen_ingenieursbureau_UVA_Amsterdam_Bibliotheek
nelissen_ingenieursbureau_UVA_Amsterdam_Bibliotheek
nelissen_ingenieursbureau_UVA_Amsterdam_Bibliotheek
nelissen_ingenieursbureau_UVA_Amsterdam_Bibliotheek
nelissen_ingenieursbureau_UVA_Amsterdam_Bibliotheek
nelissen_ingenieursbureau_UVA_Amsterdam_Bibliotheek

Het grachtenpand van de Universiteit van Amsterdam betreft ten dele een rijksmonument met een hoge historische waarde. Het gebouw kent meerdere functies, zoals een openbare bibliotheekfunctie, diverse raadpleegzalen, expositieruimten, kantoorruimten een magazijn en een literair café. De hoogwaardige boeken en kaarten die opgeslagen zijn in de bibliotheek dienen onder strenge klimaateisen geconserveerd en geëxposeerd te worden in de bestaande gebouwen.
 
Door een integrale probleembenadering en het uitwerken van diverse alternatieven is een hoogstaand gebouw en installatieontwerp geïntegreerd binnen de bestaande bouwkundige en monumentale randvoorwaarden. Een grote uitdaging hierbij zijn de diverse eisen met betrekking tot het opgeslagen materiaal in de bibliotheek bijzondere collectie van de UVA en de eisen ten aanzien van een monumentaal pand.
Enkele zaken die daarbij naar voren kwamen waren:

  • het historische enkel glas in relatie met de bevochtiging
  • de hoge eisen aan de beperking van de variatie in temperatuur en relatieve vochtigheid versus de randvoorwaarden van het gebouw
  • de zeer strenge beveiligingseisen versus het open karakter en de toegankelijkheid voor het publiek

De installatie is uiteraard zeer kritisch ontworpen om ook de energiekosten zoveel mogelijk te beperken. Onder meer efficiënte lichtoplossingen, warmteopwekking, ventilatieprincipes en een goede afstemming van de gebruikstijden leiden tot een beperking van de energiekosten.  Daarnaast is voor onderhouds- en wijzigingswerkzaamheden de toegankelijkheid gewaarborgd door het bereikbaar maken van de binnenfaçade.
 
Tot aan de oplevering van het project heeft de belangrijke vraag of een sprinklerinstallatie in de expositieruimten en in de magazijnen moet worden aangebracht een belangrijke rol gespeeld. In overleg met de belanghebbenden, gebruiker, verzekeraar en brandweer is een uitgebreide risicoafweging gemaakt. Hierbij is op integrale wijze bezien wat de voor- en nadelen zijn. Voor de Universiteit van Amsterdam waren de risico’s bij toepassing van een sprinklerinstallatie groter dan de gekozen oplossing van kleine brandcompartimenten aangevuld met een snelle branddetectie-installatie.
 

Bibliotheek bijzondere collecties te Amsterdam
Universiteit van Amsterdam
Categorieën: Renovatie, Recreatie, Onderwijs,

Architect: Atelier Pro Architekten
Oppervlakte: ca. 7.500 m2 

Zoektermen: nelissen ingenieursbureau, universiteit van amsterdam, bibliotheek bijzondere collecties Amsterdam, rijksmonument, sprinklerinstallatie,


\