stimuleren van kennisontwikkeling

image
Enthousiaste reacties op de eerste cursusavond van de interne cursus, opgezet door de Nelissen Academie. De cursus wordt gegeven voor en door collega’s van Nelissen ingenieursbureau. De grote interesse getoond op de eerste avond, is veelbelovend voor de 6 nog volgende cursusavonden.
De doelstelling van deze cursus is om kennis tussen de diverse disciplines (werktuigbouwkundige, elektrotechnische installaties, bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid) verder uit te wisselen. Dit geeft ons bureau een grote voorsprong ten opzichte van anderen.  Het is van belang zowel intern, binnen het bureau, als extern, in een ontwerpteam. Belangrijke taakstelling van de Nelissen Academie is kennisoverdracht tussen (nieuwe) collega’s te waarborgen en kennis uit te breiden. Vanuit deze visie is het ontwikkelen van de cursus succesvol opgestart.
 
cursusavond 1
Behaaglijkheid, energie en condensatie (bouwfysica), waren de thema’s van de eerste cursusavond. Veel integraliteit tussen de disciplines bleek tijdens de interactieve opdrachten. Het gezamenlijk invullen van de energieprestatie berekening leidde tot inzichten in de invloed van verlichting op de resultaten van energieprestatieberekeningen. Daarnaast ontstond ook discussie tussen werktuigbouwkundige en bouwfysici over het invoeren van de LUKA klasse (luchtdichtheidsklasse) in de energieprestatieberekening. En wat wordt nu de standaard in de toekomst: temperatuuroverschrijding uitgedrukt in GTO (gewogen temperatuur overschrijding) of ATG (Adaptieve Temperatuur Grens).  De kennisgroep behaaglijkheid heeft weer voer tot verdere discussie en zal komen met een bureauvisie hierover. We kijken uit naar volgende week waar de thema’s “geluid” en “verlichting in combinatie met daglicht” aan de orde komen!
\