nieuwe opdracht voor Veiligheidsregio Noord Limburg

ondersteuning bij het harmoniseren, aanbesteden en monitoren van het technisch onderhoud van kazernes
2973-001
203249
203251
203261
Wij hebben onlangs opdracht gekregen van de Veiligheidsregio Noord Limburg (VRLN) voor het harmoniseren, aanbesteden en monitoren van het technisch onderhoud van alle bij haar in gebruik zijnde gebouwen en kazernes. De VRLN is een samenwerkingsverband tussen brandweer,  GGD en 15 gemeenten in de regio Noord Limburg. De organisatie heeft een 40-tal gebouwen in gebruik en wil het onderhoud van elektrotechnische en werktuigkundige installaties harmoniseren en vervolgens collectief aanbesteden.  De VRLN was op zoek naar een adviseur met tactische en inhoudelijke expertise die haar in dit traject kon ondersteunen en ervaring heeft met het harmoniseren van onderhoud van meerdere installaties/gebouwen. Daarnaast dienen de uiteindelijk gecontracteerde partijen de komende jaren effectief te worden gecontroleerd.

Voor de effectieve controle hebben wij het zogenaamde ‘’managing en monitoring’’ ontwikkeld,  wat succesvol wordt ingezet voor maximale ontzorging van onze opdrachtgevers. Ook zijn wij inmiddels nauw betrokken bij het professionaliseringsproces van het gehele beheer & onderhoud bij de VRLN.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht of wilt u meer informatie? Dan kunt contact opnemen met onze adviseur onderhoud & exploitatie Peter Verkooijen IAV.
Nelissen, 23-03-2018 om 12:12 |
\