Musis Sacrum

3592 small
Wij hebben onlangs via een onderhandse aanbesteding de opdracht verworven voor het installatieadvies van de renovatie van het Musis Sacrum in Arnhem. Om  de bestaande ambities waar  te  maken  moet  het Musis  Sacrum gerevitaliseerd  worden. De  ingrepen  richten  zich op  de sloop van  het  niet-monumentale  deel,  renovatie  van  het monumentale  deel en verregaande  modernisering  van  de  productie-  en  publieksvoorzieningen. Voorts  is de ambitie  om  (het  monumentale)  Musis  Sacrum uit te  breiden  met  een extra grote  zaal. Deze opgave wordt als bouwteam  in de markt gezet. Wij werken het ontwerp tot een DO+ uit.
Nelissen, 04-11-2014 om 9:09 |
\