14 juni 2017 vond de Kennisdag Nederlandse Vlaamse Bouwfysica Vereniging plaats

Hoofdthema van deze dag was 'bouwfysica in transitie'
kennisdag-2017-110
Op 14 juni vond de 7e kennisdag bouwfysica plaats. Eén van de sprekers deze dag was onze collega Kees Kalkman. Hij heeft in het kader van ‘Energie & Duurzaamheid’ de lezing ‘Installatie-arm ontwerpen verleden tijd?’ gegeven. 

Nelissen ingenieursbureau staat voor een optimaal totaal resultaat van onze gebouwde omgeving: we zorgen voor de juiste bouwkundige schil en passen vervolgens  hier de installaties in zodat het gewenste comfort ontstaat. Oftewel: installaties als aanvulling op een goed bouwfysisch gebouw. Met de nieuwe regelgeving op het gebied van energiegebruik van gebouwen heeft deze “installatietechnische aanvulling” naast een comfortreden tevens een duurzaamheidreden. Om een gebouw te realiseren dat aan de BENG criteria voldoet, dat energieneutraal is of indien ook het gebruiksgebonden energiegebruik duurzaam dient te worden opgewekt, zijn installatietechnische maatregelen noodzakelijk, zeker in combinatie met strenge comforteisen. Hoe dit kan worden bereikt wordt geïllustreerd aan de hand van praktijkvoorbeelden voor een kantoorgebouw en een school. Het zal evenwel duidelijk worden dat installatie-arm ontwerpen verleden tijd is. De uitdaging blijft het maken van een goed bouwfysisch gebouw aangevuld met de juiste op het bouwkundige ontwerp afgestemde installaties.

Er was veel interesse in de lezing van onze collega. Al met al dus een geslaagde kennisdag.
Nelissen, 25-07-2017 om 6:06 |
\