Onderwijs

image

Onderwijs

Als er één sector is waarin het draait om een gezond binnenklimaat, dan is het wel het onderwijs. Een goed binnenmilieu levert hogere leerprestaties en geringer ziekteverzuim op. Als bureau hebben we uitgebreide ervaring met het concept “Frisse Scholen”, en weten wat hierbij de belangrijkste aspecten zijn, zoals de binnen luchtkwaliteit van groepsruimten;  het thermische binnenklimaat; geluid/akoestiek; licht en uitzicht en  energiezuinigheid. We hebben niet voor niets meegewerkt aan de eerste energie neutrale school van Nederland, de eerste passieve school van Nederland en de eerste school waarbij de duurzaamheid werd uitgedrukt in een GPR score.

Voor een overzicht van gerealiseerde projecten in deze sector kunt u hier kijken.
\