Metingen

image

Metingen

“Meten is weten” wordt vaak niet voor niets gezegd. Zo voeren wij metingen uit bij de oplevering om te controleren of het gebouw voldoet aan alle eisen die eraan zijn gesteld. Daarnaast zijn metingen bij klachten bijzonder nuttig om de omvang van het probleem vast te stellen en op basis daarvan maatregelen te nemen. Wij voeren zowel akoestische als bouwfysische en installatietechnische metingen uit. Zo zijn er controlemetingen, waarbij de resultaten van de metingen worden afgezet tegen de geldende eisen, als ook diagnostische metingen, die vaak uitgebreider zijn om zodoende de oorzaak van een afwijking vast te stellen. Door ‘’te meten en te weten’’, is het mogelijk om maatregelen te adviseren en te treffen.

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

het onderstaande team helpt u graag verder
Chrit Cox

Chrit Cox

Chrit Cox

projectmanager / senior adviseur

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.

040 248 46 56
06 218 900 02

Kees Kalkman

Kees Kalkman

Kees Kalkman

senior adviseur bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid en duurzaamheid

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.

040 248 46 56
06 476 820 32

\