Nelissen - Een paar mannen in veiligheidsjassen kijken naar een tablet met een bouwtekening

elektrotechniek

Vakgebieden

vakgebieden

Een gebouw kan niet zonder installaties, de elektrotechnische installaties zijn hierbij een belangrijk onderdeel. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van digitale middelen, die het gebruiksgemak bevorderen en daarmee bijdragen aan de beleving en het plezier waarin iemand zijn functie uitoefent.

Belangrijk voor ons is dat we de wensen van de gebruiker goed inzichtelijk hebben; niet alleen het eindresultaat telt, maar even zozeer het doel en voor wie we een gebouw maken. Wanneer wij begrijpen waar de vraag van de gebruiker vandaan komt kunnen we wensen en voorstellen combineren met onze expertise en ervaring, om zo tot een volledig geïntegreerd ontwerp te komen. Hierbij beperken wij ons niet tot ieder onderdeel apart, of zelfs tot alleen de discipline elektrotechniek, nee, integratie betekent bij ons uitgaan van een maximaal en flexibel resultaat, waarbij systemen zoveel mogelijk in elkaar overlopen en elkaar aanvullen in plaats van allemaal afzonderlijk te werken.

Deelonderwerpen elektrotechniek:

 • communicatie- en telematica
 • domotica
 • verlichting
 • transportinstallaties
 • beveiligingsinstallaties
 • BIM/Revit
 • duurzame energietechnieken E

Nelissen -Een groot auditorium met stoelen

akoestiek en geluid

Vakgebieden

vakgebieden

Pas op het moment dat de akoestiek niet goed is, valt op hoe belangrijk een goed akoestisch klimaat is, en hoe vanzelfsprekend we dit vinden. Voldoende geluidisolatie zorgt ervoor dat verschillende ruimten zonder onderlinge overlast tegelijkertijd gebruikt kunnen worden.

Denk maar eens aan de spraakverstaanbaarheid in klaslokalen. Om een prettige en rustige sfeer te creëren is het nodig om voldoende geluidabsorptie op de juiste plaatsen in de ruimten aan te brengen, die aansluit bij de uitstraling en/of het gebruik van de ruimte. Wij adviseren de architect over de akoestische voorzieningen, daarbij rekening houdend met de uitstraling van het gebouw en de wensen van de opdrachtgever en gebruiker. Met deze aanpak zorgen wij al meer dan 20 jaar voor spannende en uitnodigende gebouwen, waarin het voor iedereen aangenaam is om te verblijven.

Deelgebieden akoestiek & geluid:

 • geluidisolatie/geluidwering
 • installatiegeluid
 • trillingen
 • metingen (geluid, trillingen, galm)
 • ruimteakoestiek/galm
 • wet geluidhinder / wet milieubeheer

Nelissen - Een persoon in een veiligheidsvest en helm

werktuigbouwkunde

Vakgebieden

vakgebieden

Ieder gebouw verdient een maatpak, toegespitst op de wensen van de gebruiker en daarbij rekening houdend met randvoorwaarden zoals gebruikstijden, apparatuur, personeel, behoefte aan (dag)licht. etc.

Een klimaatconcept op maat, dat is waar wij voor zorgen. Het is voor ons ondenkbaar om alleen van een papieren Programma van Eisen een goed installatieontwerp te kunnen maken.

Wij geloven in een persoonlijke aanpak. Door goed te luisteren naar de gebruiker kan het ontwerp optimaal worden afgestemd op de wens, het gebruik en de onderhoudskosten. Ons ontwerp baseren we niet alleen op investeringskosten, maar ook op onderhoud- en energiekosten. Door het ontwerp vanuit een Total Cost of Ownership (TCO/LCC) te benaderen, creëren we voor de gebruiker inzicht in de huidige en toekomstige gebouwkosten.

Onder de discipline werktuigbouwkunde onderscheiden we de volgende deelaspecten:

 • duurzame energietechnieken
 • controle technisch installaties
 • verwarmen en koelen
 • ventilatie en luchtbehandeling

Wij zijn gecertificeerd in bodemgebonden energiesystemen (WKO). Het certificaat is hieronder te downloaden.


Nelissen - Een ruimte in GEO Utrecht met tafels en stoelen

bouwfysica

Vakgebieden

vakgebieden

Bouwfysica is een essentieel onderdeel bij een gezond binnenklimaat. Een gebouw kan er van buiten mooi uitzien, maar ín het gebouw is een gezond en comfortabel binnenklimaat minstens zo belangrijk voor degenen die erin verblijven.

Daarom is het noodzakelijk dat het gebouw van zeer goede bouwfysische kwaliteit is. Belangrijke aspecten in onze advisering zijn dat de gebouwschil en het gebouwvolume zodanig worden ontworpen dat het energiegebruik, daglichttoetreding en de luchtkwaliteit in het gebouw voldoen aan de wensen van de gebruiker. Wij zorgen voor een comfortabel, energiezuinig en prettig klimaat in een mooi gebouw!

Deelgebieden bouwfysica:

 • warmte en vocht
 • thermisch comfort
 • energie
 • windhinder en windcomfort
 • ventilatie en luchtkwaliteit
 • daglicht en bezonning
 • duurzaam bouwen

Nelissen - Een hal met een glazen plafond en een nooduitgang bordje

brandveiligheid

Vakgebieden

vakgebieden

Voorop staat het ontwerpen van een brandveilig gebouw.

Indien er toch brand uitbreekt zijn er twee zaken van belang: iedereen moet zo snel en veilig mogelijk het gebouw kunnen verlaten én de brand moet zo klein mogelijk blijven.

Al in een vroeg stadium overleggen wij met de architect om zo tot een gedegen brandveiligheidconcept te komen, dat geen afbreuk doet aan het oorspronkelijke ontwerp. Onze ontwerpen zorgen voor een brandveilig gebouw, daarbij rekening houdend met de architectonische uitdagingen. Zo vraagt een grote openheid om een alternatief brandconcept, dat normaal gesproken buiten de standaard grenzen van het bouwbesluit valt. Door onze jarenlange ervaring en onze goede verstandhouding met diverse brandweerkorpsen, zijn wij bekend met de laatste ontwikkelingen op brandveiligheidsgebied. Het toepassen van sprinkler, het opstellen van vuurlastberekeningen en ontvluchtingsmodellen, rook/warmte afvoersystemen, allemaal aspecten waarmee wij de brandveiligheid in een gebouw waarborgen.

Binnen de discipline brandveiligheid onderscheiden we de volgende deelaspecten:

 • brandoverslag
 • (vergroot) brandcompartiment
 • rookbeheersing
 • vluchten
 • brandbestrijding

Nelissen - Een paar mannen op een roltrap

transport installaties

Vakgebieden

vakgebieden

Hoe vaak ziet u niet een fraai gebouw dat ontsierd wordt door een glazenwasinstallatie? En waar de één een lift liever uit het zicht plaatst om trapgebruik te stimuleren, kan het voor de ander een eye catcher zijn in glas en RVS.

Naast de logistieke functionaliteit van transportinstallaties speelt ook esthetica of vitaliteit een rol in een goed gebouwontwerp dat aansluit bij de functie van het gebouw.

Of het nu gaat om een kantoor, zorggebouw, hotel of museum, wij kunnen u vanuit onze uitgebreide ervaring adviseren over een logistieke en esthetisch passend oplossing, die zowel aansluit bij uw wens als bij het architectonische ontwerp van uw gebouw.


Nelissen - Een trap met planten aan de zijkanten

duurzaamheid

Vakgebieden

vakgebieden

In al onze ontwerpen gaan wij uit van het feit dat energie en grondstoffen schaars zijn en dat we hiermee zorgvuldig om moeten gaan.

Door haalbaarheidsonderzoeken onderzoeken we de mogelijkheden van energiebesparing en duurzame energieopwekking. Een duurzaam gebouwontwerp gaat verder dan het kijken naar het verminderen van het energieverbruik op grond van de Trias Energetica. Een duurzaam gebouwontwerp heeft als uitgangspunt dat de gebruiker centraal staat; een gebruiker moet zich prettig en comfortabel voelen in een gezond gebouw. Met onze bouwfysische achtergrond denken wij integraal met u mee in de stappen van de Trias Energetica. Met de oplevering van elk duurzaam gebouw leveren wij een bijdrage aan een beter milieu. Wij hebben gecertificeerde duurzaamheidsexperts in huis staan altijd voor u klaar met duurzaamheidtools zoals GPR, BREEAM, EP, EPA, Greencalc etc.

Deelgebieden duurzaamheid:

 • integraal duurzaam bouwen
 • BREEAM-NL
 • duurzame energietechnieken E
 • duurzame energietechnieken W
 • energielabel
 • GPR gebouw
Bekijk alle certificaten