augustus 19, 2022

Paris Proof – Lange Termijn Energie Plannen (LTEP)

Voor diverse opdrachtgevers adviseren wij op gebouw en campusniveau over de lange termijn verduurzaming die nodig is om minimaal aan de afspraken van Parijs te voldoen.

Om aan de afspraken van Parijs te voldoen moet Nederland onder andere overstappen van fossiele brandstoffen op duurzame energiebronnen zoals zon- en windenergie. Het (ontwerp-) Klimaatakkoord legt de maatregelen en afspraken voor deze energietransitie vast. Het doel van het Klimaatakkoord is een vermindering van broeikasgassen met 49% in 2030 en met 95-100% in 2050.

De ambitie van een van onze opdrachtgever ‘Tilburg University’ gaat nog verder met een ambitie om in 2040 al een CO2 neutrale campus te hebben. Wij hebben met een Lange Termijn Energie Plan inzichtelijk gemaakt welke mogelijkheden er zijn om in aansluiting op het Lange Termijn Huisvestingsplan deze doelstelling te kunnen realiseren. Hierbij wordt niet alleen gekeken op gebouw- maar ook op gebiedsniveau en tevens wordt de verduurzaming van de energieleveranciers meegenomen. Het model dat wij hiervoor hebben ontwikkeld heeft een horizon tot 2050 en is dynamisch zodat jaarlijks een bijstelling mogelijk is naar de actuele stand. Een groot voordeel hiervan is dat er prognoses kunnen worden gemaakt van investeringen die in de toekomst zullen moeten worden gedaan.

Heeft u ook een behoefte aan advies op het gebied van energie advisering dan zijn wij u graag van dienst en kunt u uiteraard contact opnemen, wij praten u graag bij.

 

drone foto Tilburg University