maart 25, 2022

artikel vakblad Bouwfysica: BENG-adviseur, stedebouwfysisch onmisbaar vanaf de eerste pennenstreek

Lichte fabrieksmatige modulaire woningbouw is een trend en wordt steeds vaker toegepast in een diversiteit aan schakeringen. Sinds 1 januari dient nieuwbouw te voldoen aan de Nederlands Technische Afspraak(NTA)8800 richtlijnen voor de beoordeling van de energieprestatie. Hieraan voldoen is voor deze gebouw categorie geen sinecure. Om in de vroege ontwerpfase te kunnen anticiperen op de vele ontwerpvarianten hebben we risicokaarten ontwikkeld, gebaseerd op een omvangrijke database van Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG) berekeningen. De risicokaarten geven een grove indicatie van de bouwfysische prestatie van de woningen in de vorm van de BENG 1 en TOjuli (‘BENG-4’) indicatoren. Dit artikel geeft een eerste indruk van de kaarten en bespreekt de gedane aannames en toepassing.

Lees het volledige artikel dat Roeland van Witzenburg en Jeroen Houben voor het vakblad ‘Bouwfysica’ hebben geschreven.