maart 14, 2022

Huis van Roosendaal feestelijk geopend

Afgelopen donderdag is het Huis van Roosendaal feestelijk geopend.

Voor de transformatie van het verouderde stadskantoor van Roosendaal tot het moderne Huis van Roosendaal is het gehele gebouw tot op het betonframe gestript, grondig gerenoveerd en herontwikkeld tot een modern en duurzaam kantoor.

De door Nelissen ontworpen installaties zijn toekomstbestendig en duurzaam tegen optimale exploitatie- en beheerkosten ontworpen.

Energiezuinigheid, circulariteit en duurzaamheid stonden centraal in het ontwerp. Het gebouw kenmerkt zich naast een duurzame installatie dan ook  door hergebruik van materialen zoals door de oude houten kozijnen her te gebruiken als parket, het hergebruik van oude bakstenen voor nieuw metselwerk, het hergebruik van oude dakisolatie als nieuwe vloerisolatie etc. Er is in dit project een BREEAM ambitieniveau ‘’Excellent’’ nagestreefd en hiervoor is reeds het ontwerpcertificaat behaald.

De benodigde warmte en koude voor het gebouw wordt opgewekt via een WKO-installatie, aangevuld met warmtepompen voor de benodigde verwarmings- en koelcapaciteit. De gevels, vloeren en daken zijn voorzien van een goede thermische isolatie en luchtdichtheid. Er is zonwerende beglazing toegepast en automatische zonwering. Verwarming, koeling, ventilatie en verlichting zijn als vraag gestuurde systemen opgezet. Warmte en koude wordt duurzaam opgewekt. En er zijn nieuwe energiezuinige LED verlichtingsinstallaties aangebracht in het stadskantoor.

Voor de brandveiligheid in dit gebouw met een open structuur is een oplossing gevonden in het toepassen van een hoge druk watermist-systeem.

Er is in het Huis van Roosendaal een open en lichte kantooromgeving gerealiseerd waarin medewerkers naar behoefte een concentratie werkplek, een werkplek in een open gebied, een belplek of een overlegplek kunnen kiezen. Bijzondere aandacht is besteed aan het akoestisch comfort in zowel het atrium als ook in de open kantoorruimte. Door middel van de situering van de diverse ruimten en het aanbrengen van absorberend materiaal is een akoestisch prettig klimaat gerealiseerd.