februari 4, 2022

omgevingswet uitgesteld

De omgevingswet en de wet kwaliteitsborging waarvan de overheid voornemens was deze per 1 juli 2022 in te laten gaan, worden uitgesteld. De invoering zal 1 oktober 2022 óf 1 januari 2023 worden.

De laatste wetgevingshindernis was het Bkb. Beide wetten dienen gelijktijdig in werking te treden. De Eerste Kamer heeft pas op 23 november 2021 ingestemd met de afronding van de voorhang van het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen (Bkb). Het Bkb gaat nu voor advies naar de Raad van State, waarna het gepubliceerd zal worden in het Staatsblad.

Kijk voor meer informatie op de sites van bouwwereld en omgevingsweb.