januari 25, 2022

Reservisten werkgever van het jaar

Trots zijn wij op de eervolle vermelding die wij maandagavond 24 januari ontvingen bij de uitreiking van de Reservistenwerkgever 2021. Onze collega en werktuigbouwkundig ontwerper ing. Henrie Segboer is tijdens zijn lange loopbaan bij Nelissen ingenieursbureau vier keer als reservist specifieke deskundigheid uitgezonden naar Afghanistan. Als werkgever hebben wij hier altijd aan meegewerkt. Henrie had ons zelf hiervoor genomineerd. Vorige week vernomen we dat we tot de top 3 behoorden en maandagavond 24 januari was het dan zover.  Na de officiële ontvangst van een adviseur van Defensie op ons kantoor (vanwege Corona vond de uitreiking digitaal plaats) hebben we gezamenlijk via Teams gesproken met onder andere de staatssecretaris van Defensie, de heer mr. drs. Christophe van der Maat en Generaal-Majoor der Mariniers Frank van Sprang. We spraken over hoe werkgevers het ervaren als hun medewerker reservist is maar ook wat Defensie richting een werkgever zou kunnen veranderen. Al met al complimenteerde de Staatssecretaris ons met het feit dat wij als MKB organisatie toch onze collega deze ruimte hebben gegeven, ondanks de impact die dit heeft als een medewerker voor een langer periode afwezig is. Helaas zijn wij niet als eerste geëindigd maar kregen we samen met de PI Alphen aan de Rijn een gedeelde tweede plaats en eervolle vermelding. De eerste prijs ging naar Yuverta.

Op de website van Defensie is hier ook een nieuwsitem over geplaatst: