maart 23, 2021

Verbouwing Stadskantoor 2 in Tilburg gestart

De verbouwing van Stadskantoor 2 en de voormalige bibliotheek aan het Koningsplein is op 15 maart 2021 gestart. Dit wordt de nieuwe Stadswinkel. De verbouwing duurt ongeveer 1,5 jaar.  De hoofdingang van de Stadswinkel komt op de plek van de ingang van de voormalige bibliotheek. De hele begane grond met de Stadswinkel, het werkcafé en het vergadercentrum wordt toegankelijk voor bezoekers. Om het gebouw te verduurzamen zal een nieuwe schil om het gebouw worden aangebracht die aan de hoogste duurzaamheidseisen voldoet. Voor de gehele renovatie vormen circulair- en biobased bouwen de uitganspunten voor het ontwerp. In het kader van een efficiënt en energiezuinig gebruik is veel aandacht voor de regeling van de installaties (klimaat, verlichting, etc.) en faciliteiten (bijvoorbeeld reservering van vergaderruimten). Bij het ontwerp wordt daarbij grotendeels uitgegaan van het ‘’Smart Building’’ concept.  Wij zijn betrokken als installatieadviseur, adviseur bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid en duurzaamheid en daarnaast treden we op als GPR Expert.

Bekijk via Linkedin een filmpje hierover.