februari 18, 2021

Definitief Ontwerp Eenheidsbureau Den Haag gereed

Samen met het ontwerpteam bestaande uit Politie, architectenbureau Cepezed en constructieadviseur IMd heeft Nelissen ingenieursbureau onlangs het Definitief integraal Ontwerp voor het Politie Eenheidsbureau Den Haag afgerond. Nelissen verzorgt de volledige advisering van de werktuigbouwkundige, elektrotechnische en beveiligingsinstallaties, het advies voor (stede-) bouwfysica, brandveiligheid, akoestiek en de duurzaamheidsadvisering

Het Eenheidsbureau wordt met een omvang van ca 50.000m2 één van de grootste politiekantoren van Nederland en vraagt vanwege de integratie van verschillende politiediensten, om een integraal ontwerp. Hierin zijn de technische voorzieningen, constructieve draagstructuur en de esthetische uitstraling zorgvuldig op elkaar afgestemd. Door in een vroeg stadium energie- en comfortsimulaties in te zetten, in combinatie met het gebruik van BIM, kon Nelissen ingenieursbureau met het ontwerpteam actief inspelen op de afstemming van de diverse facetten. Binnen de contouren, externe invloeden en diversiteit aan gebruikerseisen is het gebouw en het gevelontwerp geoptimaliseerd en zijn de klimaatprincipes zorgvuldig afgewogen en de techniek ingepast.

De installatiestructuur, de toegepaste klimaatconcepten en inrichtingsconcept zijn zodanig flexibel dat ze wijzigingen in de toekomstige  huisvestingsbehoefte kunnen opvangen. Dit vergt een stuk maatwerk en uniformiteit voor de generieke kantooromgeving. Een doordachte positionering en integratie van techniek maakt het mogelijk om eenvoudig aanpassingen door te voeren en in te kunnen spelen op het dynamische karakter van het politiewerk, zonder concessies te doen aan (brand-)veiligheid en de gevraagde continuïteit voor het 24 uur kunnen functioneren van de organisatie.

Activiteit gerelateerd werken is straks mogelijk, waarbij extra aandacht is besteed aan privacy, akoestiek en daglichttoetreding. Het Eenheidsbureau wordt een duurzaam gebouw, hiervoor is een bespoke traject gevoerd bij de DGBC met als uiteindelijk resultaat een Breeam Excellent certificaat.  Het pand voldoet ruimschoots aan de BENG-eisen, is gasloos, natuurinclusief  en voorzien van Smart Building & energy monitoring technologie

De oplevering van het nieuwe Eenheidsbureau is voorzien medio 2024.