januari 27, 2021

Nieuwe duurzame werkplaats BAT en Sportbedrijf Tilburg geopend

In december is de nieuwe werkplaats van het BAT (Brabants Afvalteam) en het Sportbedrijf in Tilburg geopend. Deze gezamenlijke werkplaats en stalling van de voertuigen vervangt de oude werkplaats van het BAT en de oude werkplaats van het Sportbedrijf die niet meer voldeden aan de eisen voor veiligheid en efficiëntie.

In 2016 is gestart met de bouw en op 26 november 2020 vond, vanwege de geldende coronamaatregelen, de opening in kleine kring plaats. Van de opening is een filmpje gemaakt.

Het nieuwe gebouw is duurzaam en circulair gebouwd. Het dak is voorzien van sedum en liggen er 600 zonnepanelen op voor de energievoorziening. De werkplaats wordt verwarmd en gekoeld door middel van een warmtepompinstallatie. Nelissen ingenieursbureau is bij het project betrokken geweest als adviseur installaties, bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid.