december 15, 2020

Cursus geluid bij Nelissen

Maandag 14 dec vond deel III plaats van onze interne cursus geluid. We hebben de kennis over de Wet geluidhinder en de bouwkundige oplossingen voor dove gevels en geluidluwe gevels die we toepassen bij verschillende projecten met elkaar besproken. De cursus werd door een aantal collega’s op kantoor gevolgd én uiteraard kon er ook online worden deelgenomen, want kennisdeling blijft in deze tijd extra belangrijk.