december 4, 2020

Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG)

Per 1 januari 2021 moeten alle nieuwbouw vergunningsaanvragen (zowel woning- als utiliteitsbouw) voldoen aan de eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). Vanaf dat moment vervalt de Energieprestatiecoëfficiënt (EPC) voor nieuwe gebouwen en de Energie-Index (EI) voor bestaande gebouwen. Er is dan nog maar één berekeningswijze, de NTA 8800, die geldt voor alle nieuwbouw en bestaande bouw. De energieprestatie van gebouwen wordt gemeten aan de hand van 3 indicatoren:

  1. de maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m2.jr)
  2. het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m2.jr)
  3. het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten (%)

Naast de BENG indicatoren geldt er voor woningen nog een extra eis: TOjuli. TOjuli is een indicator voor het risico op oververhitting.

Er moet aan alle BENG eisen worden voldaan, dit vraagt om een integrale benadering waarbij bouwfysica en installatietechniek hand in hand gaan.

Nelissen Ingenieursbureau is gediplomeerd voor alle BENG berekeningen: detail- en basismethode, woningbouw en utiliteitsbouw.