juli 24, 2020

brandweerkazerne Waalwijk opgeleverd

De brandweer Waalwijk is verhuisd naar de nieuwe brandweerkazerne aan de Groenstraat/Taxandriaweg in Waalwijk. De nieuwe brandweerkazerne biedt ook plaats aan de ondersteunende afdelingen, zoals clusterleiding, het team repressie, het team techniek, facilitair en logistiek (TFL), het team risicobeheersing (RB) en de administratieve ondersteuning. Vanwege COVID-19 heeft er helaas geen feestelijke opening plaats kunnen vinden.

Wij hebben voor dit project geadviseerd in elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties, bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid. Het is een duurzaam gebouw geworden dat o.a. energiezuinige verlichting heeft en gebruik maakt van water/waterwarmtepompen. De brandweer heeft zelf een filmpje gemaakt over hun verhuizing.