juli 7, 2020

een introductie in WELL

De Nelissen Academie heeft in het kader van kennisdeling de medewerkers van Nelissen voorgelicht over WELL. WELL is het eerste en enige certificeringssysteem specifiek gericht op de gezondheid en het welzijn van gebouwgebruikers. Uit onderzoek van Harvard University blijkt dat werknemers die in duurzaam gecertificeerde gebouwen werken minder stress hebben, beter presteren en beter slapen dan mensen die werken in gebouwen waar duurzaamheid en gezondheid onderbelicht blijven. In een presentatie zijn de verschillende concepten toegelicht aan de hand van het assessment van ons eigen kantoor. Daarna was er ruimte voor vragen en discussie.

Onze medewerkers worden regelmatig op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen vanuit de Nelissen Academie, die is opgericht met de doelstelling om kennisontwikkeling en kennisniveau binnen de organisatie te bewaken, continueren en genereren.