september 24, 2019

Nelissen Academy

In het kader van de Nelissen Academy heeft Kees Kalkman deze week de 1e cursusavond verzorgd met het thema ”geluid”. Tijdens deze cursus van 2 avonden wordt nader ingegaan op o.a. geluiddruk en geluiddrukniveau, geluiddruk en geluidvermogen, dB en dB(A) en geluidisolatie n geluidabsorptie. Na afloop kunnen de cursisten de geluiddrukniveau berekenen ten gevolge van een bron, de geluidisolatie van een samengestelde constructie berekenen, het ontvangniveau berekenen achter een wand op basis van een geluiddrukniveau in een zendvertrek en een geluidisolatie en ze kennen het verschil tussen geluiddruk, intensiteit en vermogen.

De eerste avond werd door ca. 30 medewerkers van Nelissen bezocht. De reacties na afloop waren erg positief. De 2e avond zal over 2 weken plaatsvinden.